Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-06-15

Podsumowanie projektu

Celem projektu realizowanego w klasie II było rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowani umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wyciszania w sytuacjach trudnych, oraz koncentracji uwagi na chwili obecnej. Ważne, aby dziecko było świadome swoich stanów emocjonalnych, potrafiło nazywać emocje u siebie i u innych, współpracować z innymi dziećmi rozwijając w sobie empatię, koncentrować się na wykonywanym zadaniu w danej chwili. Te cele pomagały nam osiągnąć rozmowy kierowane, filmy edukacyjne, zabawy i ćwiczenia oddechowe. Będziemy
z nich korzystać dalej, nawet wykorzystując je jako ćwiczenia śródlekcyjne czy wyciszające!

 

Wioletta Różyc

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”.

Uczniowieklasy IA, IB i klasy II uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” dla szkół podstawowych. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedz, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Wśród laureatów znależli się uczniowie naszej szkoły:

-Kajetan Mrczak – 7 miejsce w kraju

-Oskar Domagała -20 miejsce w kraju

-Oktawian Natkaniec – 20 miejsce w kraju

-Tymon Kierepka-7 miejsce w kraju

-Milena Chmura – 15 miejsce w kraju

-Wiktoria Leśniak – 19 miejsce w kraju

-Karolina Nowak -19 miejsce w kraju

Gratulujemy Laureatom, a także wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie!!!

 

Wioletta Różyc

Do góry