Szkolny Wolontariat

Mottem naszej pracy są słowa Jana Pawła II:

Nie będzie lepszym światem i lepszym porządkiem życia społecznego taki porządek, który wartościom ludzkiego ducha nie daje pierwszeństwa. Pamiętajcie o tym dobrze wy wszyscy, którzy tak słusznie chcecie zmian prowadzących do lepszego i sprawiedliwszego społeczeństwa – wy młodzi, którzy słusznie wyrażacie sprzeciw wobec wszelkiej krzywdy, dyskryminacji, gwałtu, kaźni zadawanych ludziom. Pamiętajcie, że ład, którego pragniecie, jest ładem moralnym, i nie osiągniecie go inaczej, jak tylko zapewniając pierwszeństwo temu, co stanowi siłę ludzkiego ducha: sprawiedliwości, miłości, przyjaźni.”

Szkolny Klub Wolontariatu powstał w 2003 roku. Działamy w oparciu o autorski Program Pomocy Społecznej opracowany przez koordynatora klubu oraz kodeks etyczny wolontariusza. Głównym celem naszej działalności jest przygotowanie młodzieży do godnego życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez naukę prawidłowych relacji międzyludzkich.

 

Nasze działania:

1) Organizujemy po moc dla uczniów naszej szkoły.

2) Działamy w środowisku lokalnym.

3) Uczestniczymy w akcjach ogólnopolskich.

4) Odpowiadamy na apele ogólnoświatowe.

5) Współpracujemy z wieloma organizacjami:

– Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,

– Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym,

– Caritas Diecezji Sosnowieckiej,

– Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu,

– Fundacją „Pomóż i Ty”,

– Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Milowicach,

– Centrum Krwiodawstwa w Katowicach.

 

Wyróżnienia:

  1. Podziękowanie za pracę wolontarystyczną od Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu”.
  2. Podziękowanie dla wolontariuszy od Prezydenta Miasta za pracę dla Hospicjum św. Tomasza Apostoła.
  3. Zwycięstwo w szkolnym konkursie „Warto być dobrym” organizowanym przez stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”.
  4. Certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno – społecznym „Biznes Klasa UNICEF ”.
  5. „Lider dobroczynności” – wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi dla Liceów Ogólnokształcących województwa śląskiego.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu:
Beata Chylak

 

 

 

kodeks_wolontariusza