Narodowe Święto Niepodległości

 

Uczniowie klasy II B SP 48 obchodząc 11 Listopada- Narodowe Święto Niepodległości

poprzez poczucie przynależności do kraju, regionu i historii w sposób dostępny dziecku,

wykonali kolejne zadanie modułowe Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego

„Z Kulturą mi do twarzy”, a mianowicie „Tu jest moje miejsce, Tu jest mój dom”.

Ich prace plastyczne oraz śpiewająca wersja przedstawienia historii i wyjaśnienia

Co to jest Niepodległość? stanowią dowód na utrwalenie wiadomości poznanych

 podczas zajęć lekcyjnych oraz na wprowadzanie uczniów w świat wartości,

w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

wskazywanie wzorców postępowania  i budowanie relacji społecznych.