Projekt edukacyjny “Wirtualne podróże”

 

Projekt edukacyjny “Wirtualne podróże” to międzynarodowa inicjatywa mająca na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Zachęcić do zdobywania wiedzy

 o świecie i świadomego podróżowania. Udział w projekcie zakłada kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorzy dzielą się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. Projekt ma także na celu stworzenie sieci wzajemnej współpracy, poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach. W trakcie trwania projektu dzieci rozwijają swoją wiedzę o świecie oraz z pomocą opiekunów dzielą się nią nawzajem oraz uzupełniają swój Album Wirtualnego Podróżnika i wykonują pozostałe zadania projektowe.. I tak ..

Uczniowie klasy IIB rozpoczęli swoje podróże te fizyczne, w formie wycieczek edukacyjnych po Polsce oraz te wirtualne. Każde dziecko założyło mianowicie jako zadanie projektowe i prowadzi własny  “Album wirtualnego podróżnika”, w czasie trwania projektu na podstawie udziału w lekcjach (na żywo lub jako retransmisja) oraz innych działań podejmowanych w ramach projektu , gdzie piszą oraz rysują to czego się nauczyli się podczas lekcji projektowych.  Uczniowie poznali już kontynenty świata wraz z ciekawostkami charakterystycznymi dla kontynentu oraz ich stolice a przenosząc się na wycieczki po kontynentach poznali jako pierwsze krajobrazy Polski (góry, niziny, wyżyny, pojezierze). Potwierdzając i utrwalając swoją wiedzą wykonali grupowe prace „Jak widzę poszczególny krajobraz Polski” oraz stworzyli grupową Mapę Świata poprzez nazwanie kontynentów i oceanów. Czekamy na kolejne wirtualne podróże…