„Zabawa w spokojny umysł”

Dołączyliśmy do Ogólnopolskiego  Projektu  Edukacyjnego „Zabawa w spokojny umysł”. Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku  wczesnoszkolnym oraz ich wychowawcom wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych. Tematy poruszane podczas realizacji Projektu:

  1. Jak działa mój mózg?
  2. Po co być uważnym?
  3. Co to są emocje i czy są nam potrzebne?
  4. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia
  5. Pauza – czyli jak się zatrzymać
  6. Sposoby na wyciszenie
  7. Świadome oddychanie
  8. Skupiona uwaga
  9. Wdzięczność w naszej klasie/grupie

 

Wioletta Różyc

Plakat Zabawa w spokojny umysł