Wigilia w klasach 1-3 SP

Uczniowie klas I-III SP, 22.12.2022 spotkali się przy wspólnym klasowym świątecznym stole,
a przy okazji zrealizowali kolejne zadanie projektu „Z Kulturą mi do twarzy”.
Moduł „Kocham, Lubię, Szanuję”, jako kultywowanie tradycji, w naszym przypadku bożonarodzeniowych, nakierował rozmowę oraz działania naszej społeczności szkolnej na temat
zasad właściwego zachowania się przy stole oraz savoir vivre przy stole świątecznym,
czy też tradycji bożonarodzeniowych, jak dzielenie się opłatkiem, życzenia,
czytanie pisma świętego przed wieczerzą , czy śpiewanie kolęd.
Uczniowie samodzielnie zorganizowali poczęstunek w klasie zgodnie z tradycjami świątecznymi, samodzielnie nakryli do stołu, zwracając uwagę na sposób nakrywania do stołu oraz
w sposób kulturalny układali i wygłaszali świąteczne życzenia.
Wypowiadali się na temat swoich wrażeń przed i po uroczystości, zwracając uwagę na zachowanie się
zgodnie z poznanymi zasadami savoir vivre oraz tradycjami bożonarodzeniowymi.

Jednym słowem, było miło, smacznie, kulturalnie i przyjemnie,
jak na prusowską młodzież przystało.