Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych

W gablocie między salami 53 a 54 na I-ym piętrze zamieszczony został harmonogram ustnych egzaminów z j. polskiego oraz j. angielskiego.

Proszę wszystkich o zapoznanie się i zapisanie w kalendarium swojej matury.

Harmonogram egzaminów pisemnych znajduje się w gablocie obok.

 

Powodzenia!