PAH – Polska Agencja Humanitarna

Czasem ogrom tragedii, problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się ludzie na całym świecie, może nas przytłaczać. Jednak wierzymy, że nie możemy ustawać w wysiłkach, aby nieść im pomoc. Każdego dnia widzimy realne efekty tych działań. Nasza pomoc zmienia, a często także ratuje ludzkie życie….

Nasza prusowska młodzież wspierając działania PAH w roku szkolnym 2022/2023 również bierze udział w akcjach przez nią organizowanych i tak mamy już jedno z potwierdzeń … udział w akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”, której celem jest podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie.

 

Sylwia Jedziniak