Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-06-19

„Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny. (…) Za to kształcenie pozostajemy odpowiedzialni przed Bogiem i historią.”

   (cyt…) Florian Plit…

 

I tę drogą w roku szkolnym 2021/2022 podążali uczniowie naszej szkoły.  A dowodem jest potwierdzenie realizacji Projektu edukacyjnego „Cztery pory roku w mojej miejscowości”. Zadaniem w/w projektu była edukacja regionalna głównie, która  stanowiła ciekawy obszar poszerzenia wiedzy na temat naszej małej ojczyzny oraz naszej małej miejscowości Sosnowiec.

Sylwia Jedziniak

„Każda kultura wymaga akceptacji i zrozumienia. I aby ją pojąć, trzeba ją najpierw poznać. Czym kultury różnią się od siebie? Przede wszystkim – obyczajami. Powiedz mi, jak się ubierasz, jak się zachowujesz, jakie masz zwyczaje, jakim bogom oddajesz cześć – a powiem ci, kim jesteś. Człowiek nie tylko tworzy kulturę i mieszka w niej, człowiek nosi ją w sobie, człowiek jest kulturą…”

( Cyt… Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”)

 

Takie motto towarzyszyło prusowskiej społeczności w realizacji Projektu Edukacyjnego „ Z Kulturą mi do twarzy” , polegającego na wprowadzeniu  uczniów w świat wartości, kolury i sztuki. Proces realizacji na bieżąco był  relacjonowany na naszych portalach społecznych , a w załączeniu potwierdzenie realizacji

Sylwia Jedziniak

„Należy podróżować, by się czegoś nauczyć”  (cyt. Mark Twain)

–  i tego dowodem jest,

Projekt Edukacyjny “WIRTUALNE PODRÓŻE” z Nauką w Plecaku, który Klasa IIb SP podczas swojej pracy metodą projektową, zrealizowała w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt polegający na kształtowaniu postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią było uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorzy dzielili się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie, wycieczki klasowe i szkolne oraz stworzenie albumu podróżnika, który stanowi kronikę naszych podróży . W załączeniu potwierdzenie realizacji projektu…

Sylwia Jedziniak

 

Do góry