Projekt edukacyjny „ Cztery pory roku w mojej miejscowości”

„Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny. (…) Za to kształcenie pozostajemy odpowiedzialni przed Bogiem i historią.”

   (cyt…) Florian Plit…

 

I tę drogą w roku szkolnym 2021/2022 podążali uczniowie naszej szkoły.  A dowodem jest potwierdzenie realizacji Projektu edukacyjnego „Cztery pory roku w mojej miejscowości”. Zadaniem w/w projektu była edukacja regionalna głównie, która  stanowiła ciekawy obszar poszerzenia wiedzy na temat naszej małej ojczyzny oraz naszej małej miejscowości Sosnowiec.

Sylwia Jedziniak